A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Prislista

Vi fakturerar en gång/månad, i efterskott. Vid timdebitering enligt nedanstående prislista, vid mera omfattande vård, t.ex. dagligen, räknar vi månadspris.

Påminnelseavgift 5€/påminnelse + förseningsränta enligt dröjsmålsräntelagen.

För rekrytering av personal, vänligen ta kontakt och be offert!

Hemsjukvård

 • Vardagar

 • 06.00–18.00 34€
 • 18.00–21.00 39€
 • 21.00–06.00 48€

 • Lördagar

 • 06.00–18.00 43€
 • 18.00–21.00 49€
 • 21.00–06.00 60€

 • Söndagar

 • 06.00–18.00 51€
 • 18.00–21.00 58€
 • 21.00–06.00 71€

Hemvård-hemtjänst-väntjänst

Enskilda timmar utan avtal
 • Vardagar

 • 06.00–18.00 34,10€
 • 18.00–21.00 39,20€
 • 21.00–06.00 47,75€

 • Lördagar

 • 06.00–18.00 42,60€
 • 18.00–21.00 49,00€
 • 21.00–06.00 59,65€

 • Söndagar

 • 06.00–18.00 51,00€
 • 18.00–21.00 58,65€
 • 21.00–06.00 71,40€

Hemvård-hemtjänst-väntjänst

Avtalskund
 • Vardagar

 • 06.00–18.00 31,00€
 • 18.00–21.00 35,00€
 • 21.00–06.00 43,40€

 • Lördagar

 • 06.00–18.00 38,75€
 • 18.00–21.00 44,50€
 • 21.00–06.00 54,25€

 • Söndagar

 • 06.00–18.00 46,50€
 • 18.00–21.00 53,50€
 • 21.00–06.00 65,10€

Hemsjukvård innehåller 0% moms. Utförs av utbildad personal och kan uppges som kostnad då man anhåller om vårdbidrag från FPA.

Hemtjänst, hemvård och väntjänst berättigar till hushållsavdrag i beskattningen. Se mera info under fliken bli kund! Dessa tjänster innehåller 24% moms.