A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Om oss

Vi har dryga tretton års erfarenhet inom hemvård och hemsjukvård. Inom handikappservice har vi ett mångårigt samarbete med diverse kommuner.

Vi har lov från Regionförvaltningsverket att utföra hemsjukvård i hela södra Finlands distrikt. Vi är verksamma i nuläge från Hangö till Helsingfors. Vi har lov på handikappsservice i följande kommuner: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt.

Vi har en duktig och motiverad personal. Inom hemsjukvård jobbar endast personer med utbildning inom vården.

Våra personliga assistenter består av personer med närvårdarutbildning och även av personer som erhållit sin utbildning i yrket på arbetsplatsen.

Personal vi hyr ut till vårdinrättningar och liknande har alla yrkesexamen inom sina respektive områden och alla har en lång och gedigen erfarenhet inom yrket.

Våra tjänster

Förmedling av vikarier till hälso- och sjukvården. Vi erbjuder utbildad personal till Bäddavdelningar, hemsjukvården, hemvården och boendeenheter.

Assistenttjänster inom socialvården.

Privata hälso- och sjukvårdstjänster enligt klientens behov.