A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Bli kund

Då ni tar kontakt och vill veta mera om den vård vi kan erbjuda er i hemmet, gör hembesök och presenterar oss och företaget, samt kartlägger vårdbehovet.  Detta hembesök är gratis för kunden.

Om det blir aktuellt med vård via oss, hjälper vi vid behov till att t.ex. anhålla om vårdbidrag eller hushållsavdrag!

Vi upprättar serviceplan/vårdplan, och egenkontrollplan för alla kunder.